Master Dom

Chętnie doradzimy      Telefon: 578 805 888      E-mail: biuro@master-dom.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

wersja z dnia 5.01.2022

 1. Postanowienia ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://master-dom.pl (zwanej dalej “Stroną”).Administratorem Strony, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony (zwanych dalej „Użytkownikami”) jest MASTERDOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Kręta 10, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS pod numerem KRS 0000941436, NIP: 5372452391, REGON: 06024260100000.Polityka Prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.
 2. Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
  Korzystanie ze Strony wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:Kontakt z Administratorem  –  w tym celu Użytkownik przekazuje swój numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą mogą być przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wykorzystywanie plików Cookies na Stronie –  podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – w tym wypadku  dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów –  jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Potwierdzenie wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.
 3. Udostępnianie danych osobowych
  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Strony i świadczenia usług za jej pośrednictwem:Dostawcy usług hostingowych:

cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 0000612359.

 • Podmioty monitorujące ruch internetowy:
  • Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Podmioty dostarczające wtyczki społecznościowe:
 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców dostępnych na ich stronach internetowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.
 2. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych: Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane; Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych; Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym; Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika; Prawo do przeniesienia danych osobowych. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.
 3. Pliki Cookies
  1. Ogólne informacje o Cookies
   1. Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
   2. Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
   3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować działanie Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Rodzaje Cookies i ich przeznaczenie
  Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:Cookies własne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.Cookies podmiotów trzecich
 • Google Analytics i Google Search Console – narzędzia zapewniane przez Google LLC, służące do tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji Strony. W sposób automatyczny gromadzą one informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, potwierdzono odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez ten rodzaj Cookies danych przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, Użytkownik może zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Facebook Pixel – narzędzie marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewniane przez Facebook Inc. W ramach tego narzędzia Użytkownik może otrzymywać personalizowane reklamy Administratora w serwisie Facebook. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Administrator ma jedynie wiedzę o tym, jakie działania Użytkownik podjął w ramach Strony. Facebook może jednakże łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacje o nich dostępne są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności w tym zakresie również z poziomu konta na Facebooku. Z uwagi na to, że Facebook Inc. ma siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 • Mapy Google – produkt zintegrowany zapewniany przez Google LLC.  Kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony, na której znajduje się odpowiednia mapa, treść mapy jest pobierana z serwerów Google. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany przez konto Google, Google może łączyć zachowania Użytkownika podczas przeglądania Strony z innymi informacjami. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik może wyłączyć usługę Map Google wyłączając JavaScript w przeglądarce. Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google przeczytać można pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
 • Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies: Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.
 • Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 1. Wtyczki społecznościowe.

Strona może zawierać wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn . Przeglądarka Użytkownika po wejściu na Stronę nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów tych portali (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest na nim zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z portali społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do profilu Użytkownika na tym portalu społecznościowym.Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną również opublikowane na danym portalu społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako  kontakty Użytkownika (w zależności od ustawień prywatności Użytkownika w danym portalu). Wtyczki społecznościowe są Administratorowi niezbędne do rozwoju i promowania Strony, utrzymywania kontaktu z obecnymi i przyszłymi Użytkownikami, a także zbierania informacji w celu projektowania i oferowania coraz lepszych usług. Usługodawcy nie przekazują Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, a także możliwość kontaktu oraz prawa osób, których dane dotyczą i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Twitter – https://twitter.com/en/privacy
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Linki zewnętrzne Strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe, które Użytkownik przekazując za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych. Przy korzystaniu z linka przekierowującego do innej strony internetowej należy zapoznać się z polityką prywatności administratora tej strony, określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie jej odwiedzania.
 2. Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E-mail: biuro@master-dom.pl

Tel. 578 805 888

Masterdom.pl Sp. z o.o.
ul. Kręta 10,
21-500 Biała Podlaska


Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close